โล่รางวัล RS2308

RS2308

L1350 บาท
ตัวโล่กว้าง: 45 mm
ตัวโล่ยาว: 80 mm
ตัวโล่สูง: 250 mm
ฐานกว้าง: mm
ฐานยาว: mm
ฐานหนา: mm
M1200 บาท
ตัวโล่กว้าง: 45 mm
ตัวโล่ยาว: 90 mm
ตัวโล่สูง: 230 mm
ฐานกว้าง: mm
ฐานยาว: mm
ฐานหนา: mm
S1050 บาท
ตัวโล่กว้าง: 45 mm
ตัวโล่ยาว: 90 mm
ตัวโล่สูง: 210 mm
facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo