โล่รางวัล NO-1013

NO-1013

1050 บาท
ตัวโล่กว้าง: 14.5 mm
ตัวโล่สูง: 24 mm
ฐานกว้าง: 4 mm
ฐานยาว: 12.5 mm
ฐานหนา: 4 mm
facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo