โล่รางวัล NO-1012

NO-1012

900 บาท
ตัวโล่กว้าง: 12 mm
ตัวโล่สูง: 23.5 mm
ฐานกว้าง: 4 mm
ฐานยาว: 15 mm
ฐานหนา: 4 mm
facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo