โล่รางวัล NO-1011

NO-1011

1050 บาท
ตัวโล่กว้าง: 15.5 mm
ตัวโล่สูง: 24 mm
ฐานกว้าง: 4 mm
ฐานยาว: 12.5 mm
ฐานหนา: 4 mm
facebook logoline logophone logogmail logogoogle map logo